TUOTANTOPAJA KUUMA KAMINA OY
YLEISET SOPIMUSEHDOT

Sopimusehdot päivitetty 27.1.2023.

Soveltaminen ja voimassaolo

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Tuotantopaja Kuuma Kamina Oy:n, 2412672-4 (’minä’, ’Kuuma Kamina’) asiakkaalle (’sinä’) toimittamaan palveluun. Ehdot ovat voimassa toistaiseksi, korvaten aiemmat sopimusehdot. Sopimus syntyy ja sopimusehdot astuvat voimaan, kun sinä hyväksyt tarjoukseni tai kun minä vahvistan ilman tarjousta tekemäsi tilauksen hyväksytyksi.

Työn toteutus

Toteutan tilatun työn hyväksymäsi tarjouksen / lähettämäni tilausvahvistuksen mukaisesti, parhaaksi katsomallani tavalla. Voin käyttää työssä alihankkijoita, ellei sopimukseen nimenomaan toisin räntätä. Sovin toimeksiannosta itsenäisesti alihankkijan kanssa ja vastaan alihankkijan työn laadusta.
 

Asiakkaan toimittamat eväät ja ainekset

Ennen työn aloittamista sinun tulee toimittaa minulle tarvittavat tiedot ja materiaalit (taustatiedot, tekniset vaatimukset, tekstisisällöt, kuvat, grafiikat ym.) sovitussa ajassa ja muodossa. Jos tiedot ja materiaalit eivät ole käytettävissä ajallaan, projektin aikataulua voidaan joutua muuttamaan ja/tai jos viivästyksestä aiheutuu lisätyötä, voin joutua laskuttamaan siitä.

Asiakkaana olet vastuussa kaikesta toimittamastasi materiaalista. Sinulla tulee olla käyttöoikeus toimittamaasi materiaaliin ja materiaalien tulee olla voimassa olevien lakien, viranomaisten ja mainonnan itsesääntelyelinten määräysten ja hyvän tavan mukaisia.

Aikataulu ja siinä pysyminen

Laadin projektin alussa realistisen aikataulun, jota me kumpikin osapuoli noudatamme, ellei projektin tiimellyksessä muuta sovita tai ylivoimainen este viivästytä työtä. Todennäköisestä viivästyksestä tulee ilmoittaa toiselle osapuolelle viipymättä.

Kun saat minulta hyväksyttäväksi vedoksen, ehdotuksen tai mallin tai esimerkiksi toteutuksen kannalta tärkeän pyynnön, odottelen sinulta vastausta kahden viikon aikana. Jos vastausta ei siinä ajassa kuulu (huhuilen toki perään kertaalleen), tulkitsen hiljaisuuden myöntymisen merkiksi. Jos projektin aikatauluun tulee sinun puoleltasi muutoin kohtuuttomia viivästyksiä, voin muuttaa projektin aikataulutusta tai peruuttaa projektin ja laskuttaa jo tehdystä työstä.

Jos projektin aikataulu viivästyy olennaisesti minusta johtuvasta syystä, joka ei ole selitettävissä ylivoimaisella estellä tai muulla pitävällä meriselityksellä, on sinulla oikeus saada kohtuullinen alennus sovitusta korvauksesta. Jos työ viivästyy ylivoimaisen esteen (sairaus, maailman tilanne, luonnonmullistus, tulipalo, sähkökatko ym.) vuoksi, kohtuullisesta aikataulumuutoksesta sovitaan erikseen.

Lisätyöt + jos homma laajenee…

Jos projektin laajuuteen tai sisältöön tulee työn aikana muutoksia, määritellään aikataulu uudestaan. Tarjoukseen tai tilausvahvistukseen kuulumattomat työt laskutetaan käytetyn ajan mukaisesti, 70–90 €/h työn luonteesta riippuen. Lisätyöstä sovitaan aina kanssasi etukäteen.

Kommenttikierrokset ja tarkistuksen varmistukset

Sinun heiniäsi on tarkistaa työ kommentti-, eli muokkaus- eli vedoskierroksilla, jotka ovat tarkistuspisteitä projektin edetessä. Hinnat sisältävät projektista riippuen 2–4 kommenttikierrosta sähköisesti – kierrosten määrä on kerrottu tarjouksessa. Ylimääräiset muokkauskierrokset laskutetaan käytetyn ajan mukaisesti, 80 €/h, veloitus joka alkavalta puolelta tunnilta. Ylimääräisestä muokkauskierroksesta sovitaan aina kanssasi etukäteen.

Jos huomaat kommenttikierroksella työssä muutettavaa, toimita muutostoiveet minulle sähköpostilla kahden viikon sisällä. Jos sinusta ei kuulu mitään, tulkitsen aineistot ja suoritteet hyväksytyiksi ja jatkan suunnittelua siltä pohjalta täyttä höyryä eteenpäin.

Viimeisen vedosversion hyväksymisen jälkeen vastuu virheistä jää sinulle. Siis: tarkista ja oikolue vedokset tarkkaan ja hartaudella!

Työ valmis!

Työ katsotaan hyväksytyksi, ellet reklamoi siitä viikon sisällä lopullisen version saatuasi. Katson sinun hyväksyneen toteutuksen myös, jos otat lopullisen työn/palvelun tai osia siitä käyttöösi. Verkkosivujen tai muun työn lopputuloksen ajantasaisuudesta, ylläpidosta ja tietoturvallisuudesta työn luovutuksen jälkeen vastaat sinä.

Töpit, mokat ja ongelmat

Jos huomaat lopputuotoksessa virheen, sinulla on velvollisuus ilmoittaa siitä heti, kuitenkin viimeistään kuukauden sisällä työn valmistumisesta. Työssä katsotaan olevan virhe, jos se poikkeaa olennaisesti tarjouksessa tai tilausvahvistuksessa määritellystä ja poikkeama haittaa olennaisesti lopputuloksen käyttöä. Ensisijaisesti varaan oikeuden korjata virheen. Jos virhe tai ongelma on aiheutunut sinun toiminnasta tai kolmannen osapuolen palveluista (esimerkiksi painotyön laatu, hostingpalvelun toimivuus, sisällönhallintajärjestelmien ja niiden lisäosien, teemojen ja laajennusten päivityksistä tai päivittämättä jättämisestä aiheutuneet ongelmat, mitä näitä nyt on), varaan oikeuden olla korjaamatta virhettä tai veloitan korjaamisesta erikseen. En vastaa sinulle tai kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista.
Kuuman Kaminan vahingonkorvausvastuu rajoittuu enintään kyseisestä työstä jo perittyihin maksuihin.

Rahastus  Laskutus

Hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa, toisin sanoen hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Jos tilaamallesi työlle ei ole sovittu tarjouksessa tai muutoin hintaa, laskutan työstä tilaushetkellä voimassa olevan Kuuman Kaminan hinnaston mukaisen hinnan. Tehdystä työstä on maksettava korvaus riippumatta siitä, käytätkö tilaamaasi työtä toiminnassasi.

Laskutan projektit yhdessä tai kahdessa erässä, riippuen projektin pituudesta ja laajuudesta. Yhden laskun taktiikalla saat laskun työn valmistuttua. Kahden laskun taktiikalla laskutan 1. vedoskierroksen jälkeen 50 % tarjouksen kokonaissummasta ja työn valmistuttua 50 % tarjouksen loppusummasta + mahdolliset lisätyöt.

Alle 35 € (alviton) laskuihin lisätään 7 € pienlaskutuslisä. Jos aineisto tarvitaan jo samalle tai seuraavalle päivälle, hintaan lisätään 30 % pikapikatoimituslisä.

Maksuehto on 7 päivää laskun päiväyksestä. Myöhästyneestä maksusta peritään kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen viivästyskorko. Maksuhuomautus 5 euroa. Jos en saa laskusta suoritusta vielä maksuhuomautuksenkaan jälkeen, siirrän laskun perinnän perintätoimistolle. Perintäkuluista vastaa asiakas.

Yhteistyökumppanit (esimerkiksi painotalot, hostingpalvelut, käännöspalvelut) laskuttavat veloituksensa kuljetuskuluineen suoraan asiakkaalta. Jos Kuuma Kamina laskuttaa sinulta myös sovitut yhteistyökumppaneiden palvelut tai -tuotteet, laskuun lisätään 5 % kauttalaskutuslisä. Kauttalaskutuksesta tulee sopia aina tapauskohtaisesti erikseen.

Tekijänoikeudet ja semmoset

Saat täydet oikeudet käyttää toimeksiannon lopputuotosta toimintasi puitteissa maksettuasi siitä täyden suorituksen.

Saat käyttöösi sopimuksen mukaiset tiedostot. Alkuperäiset taitto- ja työtiedostot, kuvitusoriginaalit ja muut valmiit aineistot sekä suunnittelu- ja luonnosvaiheen versiot ovat aina Kuuman Kaminan omaisuutta, ellei toisin sovita. Luonnokset eivät ole julkista materiaalia eikä niiden käyttö ole sallittua. Tekijänoikeudet säilyvät tekijällä. Logojen ja kuvitusten muuttamisesta sinun tulee aina sopia tekijän kanssa erikseen.

Et saa luovuttaa tuotoksesta tai sen osista käyttöoikeuksia kolmannelle osapuolelle tai myydä niitä eteenpäin ilman suostumustani. Käytettyjen kolmannen osapuolen ohjelmistojen, lisäosien ja muun koodin sekä kuvamateriaalin kohdalla noudatetaan kunkin omia lisenssiehtoja, jotka on ilmoitettu lisenssin omistajan tai luovuttajan toimesta.

Tilanne seis eli työn peruuttaminen

Jos peruutat projektin työn ollessa kesken, voin laskuttaa sinua siihen mennessä tehdystä työstä ja syntyneistä kuluista. Keskeneräisen työn voin olettaa peruutetuksi myös siinä tapauksessa, että et toimita pyydettyjä aineistoja 2 kk sisällä tilauksesta. Minä puolestani voi peruuttaa projektin, jos projektin aikatauluun tulee puoleltasi kohtuuttomasti viivästyksiä, jos laskusi maksusuoritus on saamatta tai muusta vastaavasta syystä. Mahdollinen projektin alussa laskutettu summa jää projektin peruuntuessa minulle.

Jos kumpi tahansa meistä peruuttaa projektin ennen työn valmistumista, kaikki oikeudet työhön palautuvat Kuumalle Kaminalle. Kaikki siihen mennessä saamasi aineistot tulee palauttaa, eikä sinulla ole oikeutta käyttää keskeneräisiä suunnittelutöitä.

Referenssit

Kuuma Kamina voi käyttää toimeksiannon julkiseen jakeluun tarkoitettua materiaalia referensseinään nettisivuillaan, sosiaalisessa mediassa ja muissa markkinointimateriaaleissaan, ellet sitä erikseen kiellä. Logojen ja kuvitusten osalta sama oikeus varataan myös alihankkijana toimivalle graafikolle.

Hys hys!

Kumpikin osapuoli sitoutuu pitämään salassa kaikki tietoonsa tulleet toista osapuolta koskevat liike- ja ammattisalaisuudet. Salassapitovelvollisuus pysyy voimassa myös tämän sopimuksen päätyttyä. Kaikki suunnittelu- ja luonnosvaiheen materiaalit ovat luottamuksellisia etkä saa käyttää tai julkaista niitä.

Ja sitten vielä nämä perinteiset loppulurittelut:

Hyväksymällä tarjoukseni sitoudut noudattamaan Kuuman Kaminan yleisiä sopimusehtoja. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla, mutta ellei tämä ole mahdollista, on oikeuspaikkana tekijää lähin käräjäoikeus ja istuntopaikka.

The End.